Devletin, Karadeniz’in sosyo-kültürel yapısına müdahalesi

Evrim Kepenek RİZE – Artvin Çoruh Üniversitesi’nden siyaset bilimci Emek Yıldırım, “Osmanlı’nın son döneminde başlayan uluslaşma,ulus-devletleşme sürecinde aranan ‘Beyaz Türk’

Devamını oku