Remziye Bor’un katilli korunuyor mu?

Hikmet Tunç

VAN – Polisin evine yaptığı baskında katledilen 7 buçuk aylık hamile Remziye Bor’un dosyası ‘kovuşturmaya yer yoktur’ denilerek ört pas ediliyor. Soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunan avukatların itiraz dilekçesine ise hala bir yanıt verilmedi.

Van’ın İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’nde 19 Nisan 2016 tarihinde evine yapılan baskında ağır yaralanan 7 buçuk aylık hamile olan Remziye Bor polis tarafından katledilmişti. 2 Aralık 2016 tarihinde tamamlanan iddianameye ek kararda savcılık, “Örgüte üye olmak suçundan kovuşturmaya yer olmadığı” şeklinde ibarede bulunarak kamu görevlileri hakkında yürütülecek soruşturmanın önünü kapattı. Ardından Remziye Bor’un avukatları 6 Şubat günü Van Cumhuriyet Başsavcılığına “2016/5692 sayılı soruşturma konusu olayda maktul Remziye Bor’un katledilmesi olay ve olguların aydınlatılması faile ilişkin delillerin tespiti ve sorumluluğu bulunan kişi ya da kurumların hiçbir kuşkuya yer vermeyecek bir şekilde tespit edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlamak üzere” soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Avukatlar dilekçelerine hala cevap alamazken, soruşturmanın genişletilmesine ilişkin kaleme alınan itiraz dilekçenin detaylarını gazetemizle paylaştılar.

Avukatların dilekçesinde şu ibareler önce çıktı:

“Sayın savcılık makamınca düzenlenen iddianame neticesinde; yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan soruşturma yürütülerek basit bir ölüm olayı olarak işlem gören olay bakımından yeniden soruşturma yapılarak müvekkiller yakını Remziye Bor’un ölüm olayının tüm ayrıntılarıyla açıklığa kavuşturulması için iş bu talebi yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Ayrıca kabul edilen iddianameden alıntılanan olaya dair, aydınlatılması gereken olgular ve elde edilmesi gereken deliller bulunduğu kanaatini taşıdıklarını belirten avukatlar, ” Aynı zamanda müvekkiller yakını maktul Remziye Bor’un ölümünden sorumlu olan kişi ya da kişilerin bulunduğu kanaatindeyiz. Sayın savcılık makamı üyelerinin istemeyerek de olsa görev icabı yaşadığı bu coğrafyada ölüm bir kader olarak insanlara dayatılmaktadır. Ölümü kabullenmek zorunda bırakılmanın verdiği yakıcılık belki de bu kanlı sürecin bitmesine engel olan yegane durumdur. Bu bakımdan her ölümden sonra yeni ölümlere engel olmanın belki de yaşanan bu çatışmalı, kanlı sürecin bitmesini sağlamanın tek yolu gerçekleşen masum insan ölümlerinin sebebini, dolaylı ve doğrudan failinin tespit edilmesidir. Bu konuda yetkili ve sorumlu makamda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına göre yargının kamu gücünü en efektif biçimde kullanabilme hakkına sahip olan savcılık makamıdır.

Müvekkiller yakını Remziye Bor hayatını kaybeden insanlardan yalnızca biridir ama tek ve yalnız değildir. Daha anne karnında doğmamış bir çocuk, özgürlüğünü, eşini ve çocuğunu kaybetmiş olan bir ailedir. Remziye Bor bir ailedir, Türkiye toplumunun bir parçasıdır, kadındır, annedir, Kürt’tür. Remziye Bor bir teferruat değil aksine hayatidir, yakıcıdır, önemlidir, dolayısıyla nasıl katledildiği tüm ayrıntılarıyla şüpheye yer bırakmayacak biçimde aydınlatılmalıdır.”

Olayın aydınlatılması için 6 madde halinde aydınlatılması gereken hususlar şöyle sıralandı:

* Maktulün katledildiği evin hangi ev olduğu, kaçan militanın avlusuna saklandığı ev mi yoksa operasyonun dışında olan bir ev mi olduğu, kaçan militanın hangi evden nasıl kaçtığı ve avlusuna saklandığı evin diğer evle olan mesafesinin ne olduğu her iki evin birbirine konumunun ne olduğu gibi hususların kuşkuya yer vermeyecek şekilde aydınlatılması gerekmektedir.

*Olay yerinde müvekkiller yakını Remziye Bor’un evin neresinde olduğu, maktulün fiziki konumu, merminin geliş açısı, iddia edilen örgüt militanının bulunduğu yerin (bulunduğu iddia edilen odanın) maktulün bulunduğu yerle konumu, kolluk kuvvetlerinin eve, maktule ve militanın konumu, çatışmanın odaklarının birbirine konumu gibi hususların araştırılması gerekmektedir. Soruşturma dosyasında bu hususlar göz ardı edilerek işlem yapıldığı kanaatindeyiz. Bu hususta uzman kişilerin de katılacağı bir keşif yapılmalıdır.

*Maktulün ölümüne yol açan ateşli silahın cinsinin tespit edilmesi gerekmektedir. Remziye Bor’un öldürüldüğü iddia edilen örgüt militanının da çatışmada hayatını kaybettiği gerçeği karşısında ele geçen militana ait silah üzerinde inceleme yapılmalı, Remziye Bor’da meydana gelen yaralanma biçimi, şekli ile ele geçen silahın yol açabileceği yaralanmanın karşılaştırılması ayrıca bu hususta operasyona katılan kolluk kuvvetlerinin de el ve parmak izleri ile kullandıkları silahlarla ilgili incelemelerin de yapılması gerekmektedir.

* Müvekkiller yakını Remziye Bor’un ölümüne neden olan mermi ve silahın balistik incelemeye gönderilmesini, bu silahtan parmak izi alınmasını, merminin hangi silahta çıktığının tespitini talep etmekteyiz.

*Maktul Remziye’nin otopsi muayene tutanağında silahlı yaralanmaya bağlı olarak boyunda kırıklar meydana geldiği açıklanmıştır. Bu boyun kırıklarına ne tür bir silahın sebep olduğu açığa kavuşturulmalıdır.

*Operasyon esnasında kolluk kuvvetlerinin yeterli önlem ve tedbiri alıp almadığının araştırılmasını talep etmekteyiz. Bu hususta var ise bir ihmalin sorumlu kişi ve kurumların tespit edilmesi ve haklarında gerekli tahkikatın yapılmasını talep etmekteyiz. Sonuç olarak Remziye Bor’u öldüren mermiyi sıkan katil kadar bu çatışmaya sebebiyet verenler ile bu ölümde ihmali olanlar da katil kadar sorumludur.

Son olarak soruşturmanın genişletilmesi talebini yenileyen avukatlar, 6 Şubat’ta yapılan itirazın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen halen Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir cevap gelmediği belirtti.

Dosya kapatıldı: Remziye Bor’un faili artık ‘meçhul’