Ekolojik-etik konferansı düzenleniyor

İSTANBUL – ‘Disiplinlerarası Ekolojik-Etik Temaslar: İnsanmerkezciliğin Ötesinde Bir Arada Yaşam’ konferansı 9 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek.

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Demir Demirgil Salonu, 9 Mayıs’ta önemli bir buluşmaya evsahipliği yapacak. Sosyal ve beşerî bilimlerin varlığını sürdürme mücadelesi ile yerleşik iktidar biçimlerinin insan-dışı canlılara yönelik uygulamalarına karşı sürdürülen ekolojik mücadeleyi ortak bir zeminde tahayyül etmenin bugün daha da önemli hale geldiğinin vurgulanacağı “Disiplinlerarası Ekolojik-Etik Temaslar: İnsanmerkezciliğin Ötesinde Bir Arada Yaşam” konferansında, çeşitli disiplinlerden akademisyenler, sanatçılar ve aktivist bir araya gelecek.

Konferans farklı disiplinleri etik ve ekolojik duyarlıkları haiz bir arka planda bir araya getirmeyi ve “insan-olmayan” varlıkları disiplinlerarası bir tartışma zemininde ele almayı amaçlıyor. Gün boyu sürecek olan panellerde, en temelde “insan olmayan” varlıkların ele alınış biçimlerine dair sorular soracak; bu varlıkların kavramsallaştırılma biçimlerini sorgularken, aynı zamanda öznelik, faillik ve varoluşa dair yeni kavramları, araştırma ve anlatım biçimlerini çeşitli etik düzlemlerde tartışmaya açacak.

“Kurmaca metinlerde insan-dışı hayvanlar, insan olmayan varlıklar nasıl temsil ediliyor?” “İnsan olmayan varlıkların temsili ve/ya dile getirilmesinin etik sınırları nelerdir?” “Sokak hayvanları için 20.yüzyıl bugünden daha mı iyiydi yoksa kıyım, vahşet, katliam haberlerini yüzyıllar öncesinden mi kanıksadık?” “Türlerin korunmasında taksonomi nasıl bir işlerlik gösterir?” “Hayvanlar konuşabilir mi?” gibi sorulara ortak cevaplar aramayı hedefleyen konferans, yeryüzünde tür ayırt etmeksizin bir arada yaşamaya dair soru(n)ları olan herkesi katılım için bekliyor.

Katılmak isteyenlerin en geç 5 Mayıs akşamına kadar, ekolojiketiktemaslar@gmail.com adresini isim ve soyisimlerini yazıp kayıt yaptırmaları gerekiyor.